Ga naar de inhoud

Gevolgen als vocht in het oor blijft

Iedereen heeft wel eens vocht in zijn oor. Meestal gaat dit er vanzelf weer uit. Als het vocht niet uit het oor kan lopen heeft kan dit vervelende consequenties hebben.

Mogelijke problemen bij blijvend vocht in het oor:

  • oorontsteking;
  • slechter horen;
  • vage, onverklaarbare oorpijnen en achterblijven in de (taal)ontwikkeling. In dit geval is het vaak noodzakelijk om trommelvliesbuisjes te plaatsen.
  • Bij mondademhalers ligt de tong meestal erg stil op de mondbodem, terwijl bij neusademhalers hun tong juist achter de voortanden stevig tegen het gehemelte aan. Dit zorgt ervoor dat de boventandenboog zich goed ontwikkelt en de tanden bijna altijd fraai en regelmatig in een rij staan. Als door de mond geademd wordt ontbreekt deze contante druk. Deze kinderen krijgen vaak een smalle bovenkaak, waardoor sommige tanden zelf in de verdrukking raken. Een behandeling met een beugel is dan vaak noodzakelijk. In sommige gevallen moet dan zelfs gezonde tanden of kiezen getrokken worden vanwege plaatsgebrek.
  • De tongbewegingen zorgen ook vaak voor een reinigende werking van het gebit. Mondademhalers hebben dit beduidend minder, waardoor de kan op tandplak veel grote is en zo ook de kans op tandbederf.

De gevoelige en geïrriteerde slijmvliezen zijn in het algemeen veel vatbaarder voor neusverkoudheden en allergieën. De verstopte neus is erg hinderlijk, maar tast ook (tijdelijk) de reuk en smaak aan, veroorzaakt snurken en neusspraak. Doordat de mond niet correct kan groeien, komt er een verkeerde tongstand, hetgeen vaak zorgt voor lispelen en slissen.

Het staat buiten kijf dat het erg belangrijk is dat mondademhaling bestreden moet worden. Hierdoor is het erg van belang dat je hier bij jezelf op let en ook dat je de mensen in je omgeving hierop aanspreekt. Zo worden veel keel-, neus- en oorproblemen voorkomen.

Mocht je toch door je neus ademhalen, maar je mond open hebben, dan kunnen nog steeds bepaalde problemen t.a.v. kaakontwikkeling en oorpijn ontstaan.