Ga naar de inhoud

Ultrafijnstof

Steeds meer aanwijzingen geven aan dat een langdurige blootstelling aan ultrafijnstof een negatief effect heeft op de gezondheid. Ultrafijnstof zijn deeltjes kleiner dan 0,1 micrometer. Ze komen vrij bij diverse verbrandingsprocessen. Vooral in de buurt van vliegvelden, wegen, fabrieken en scheepvaart. Omdat de deeltjes zo klein zijn, kunnen ze na inademing diep in de longen terechtkomen en zich via de bloedbaan verder in het lichaam verspreiden.

Ultrafijnstof beperken

Het is belangrijk om ultrafijnstof zoveel als mogelijk te beperken. Met onderstaande tips kan je dat realiseren.

  • houtstook beperken